Koučing je životný štýl


Ak sa chceme posúvať v živote a prijímať všetky jeho výzvy a obraciať ich vo vlastný prospech, 
je potrebné, aby sme mali pri sebe skúseného partnera. Partnera, ktorý nás povzbudí, vypočuje 
a priamimi otázkami nám ukáže správnu cestu.


Nastali rodinné ťažkosti, ktoré Vás zasiahli? Hovoríte si, že zdravotne ste už boli na tom aj lepšie? Máte pocit, že pred Vás padajú stále nové a nové prekážky?

Poznáte to, každý deň sa rozbehnete do rovnakej dennej rutiny a niekedy už máte riešenia všetkých "problémov" plnú hlavu. Nestačilo by však zamyslieť sa nad tým, čo nás robí štastnými a ako zvládať životné výzvy a ťažkosti? Každý z nás má nárok prežiť svoj život čo najlepšie.

To je aj cieľom životného koučingu, kde Vám kouč pomôže zvládnuť nepredvídané životné okolnosti (či už sa jedná o rozchod s partnerom alebo nečakané smutné okolnosti) ako aj naučiť Vás predchádzať skutočnostiam, ktoré môžu vzniknúť. Životný koučing Vám dáva k dispozícii odborného individuálneho poradcu, ktorý Vás podporí v rôznych životných situáciách.

Dôležité sú pri stretnutiach práve Vaše myšlienky a spoločne práve na ich základe zistíte, ako sa vysporiadať so životnými okolnosťami a ako byť v živote štastnými

 

Náš pracovný život priamo ovplyvňuje náš osobný život. Je preto dôležité, aby ste sa v práci cítili čo najpríjemnejšie a aby Vás práca bavila a tešili ste sa na pracovné prostredie.

Ako to dosiahnuť, keď už máte práce "plné zuby" a cítite sa vyhorený? Nedarí sa Vám vo firme kariérne postúpiť a viete, že „máte na viac“?

Kariérny koučing nájde u Vás možnosti, ako si znova zamilovať svoju prácu a nájsť ciele pracovného života, rovnako ako ukáže Váš potenciál a cestu po ktorej by ste mali kráčať, aby ste využili svoje pracovné schopnosti. Práve s Vaším osobným potenciálom je potrebné pracovať, musíte si sami uvedomiť, v čom ste výborný a na čom ešte musíte pracovať. Pre kariérny postup a pre správne zvolené pracovné zameranie je potrebné, aby ste sa našli v práci, ktorú vykonávate a robili ju s radosťou.

Vaša práca, Vaša spokojnosť a plnenie Vašich snov Vám následne pomôže v správne nastavenej kariére, čo sa odrazí aj na Vašom zdraví a radosti zo života.

 

Už ste to určite zažili, keď ste mali predniesť nejakú tému pred publikom. Aj keď sú to Vaši kolegovia, začnete byť nervózny a máte obavy ako to prednesiete. Čo potom taký pracovný pohovor? Prídete na pohovor a napriek tomu, že ste odborníkom vo svojej oblasti, stres u Vás vyvrcholí a hlas sa Vám začne triasť, cítite stúpajúcu červeň v tvári a aj keď sa snažíte upokojiť, nedarí sa Vám dostať stres pod kontrolu?

Pracovný koučing Vám vysvetlí a ukáže, prečo dochádza k takýmto situáciám a ako sa ich naučiť zvládať a ako byť úspešným. Naučíte sa na vlastných myšlienkach a na vlastných prežitých situáciách ovládať svoju reč, svoje telo a získate sebavedomie.

Pracovný koučing je však širšia oblasť, ktorá má za cieľ naučiť Vás, ako byť efektívnym pracovníkom, obľúbeným (rešpektovaným) kolegom (šéfom) a ako získať nadhľad nad svojou prácou. Opiera sa na Váš konkrétny pracovný život a na to, čo sa Vám darí a nedarí, čo je toho dôvodom a ako to zlepšiť.

Pracovný kočing je preto obľúbený nielen u manažérov, ale aj u zamestnancov na všetkých pozíciách.

Dostali ste skvelú myšlienku alebo rozmýšľate nad tým, ako pomôcť svetu? Či len máte chuť niečo nové vytvoriť?

Pri začatí podnikania, rovnako ako aj pri rozbiehaní novej myšlienky, StartUpu, zostanete často zavalený rôznymi normami, zákonmi, hľadaním investorov, zákazníkov, ... Cieľom StartUp koučingu nie je návod, ako sa v tom pohybovať, cieľom ste len Vy a Vaše jedinečné myšlienky, ktoré sú plne koncentrované na Váš úspech a pomôže Vám ich dostať zo svojho vnútra.

V StartUp koučingu sa zameráme na Vaše nápady a na ich voľné prúdenie, nech sami viete zodpovedať, kadiaľ vedie Vaša cesta a ako byť so svojím StartUpom úspešný. Účelom je teda povzbudiť všetky Vaše myšlienky a nech Vaše vnútro samo určí, čo je potrebné pri rozbehu Vášho projektu spracovať, alebo zmeniť, aby mohol byť projekt úspešný. Stretnutia Vám tým prinesú spoľahlivého partnera, ktorý Vás vo Vašej práci povzbudí a pomôže Vám správne nasmerovať Vašu vynaloženú energiu a čo je najdôležitejšie, pomôže Vám správne sa rozhodovať.

 

osobnafoto

Na húsenici nie je nič, čo by vám napovedalo, že raz z nej bude motýľ.

Buckminster Fuller Americký vedec

Máte moc nad svojou mysľou, ale nie externými udalosťami. Uvedomte si to a nájdete silu.

Marcus Aurelius Rímsky cisár

Šťastie nie je neprítomnosť problémov. Je to schopnosť sa s nimi vysporiadať.

Steve Maraboli Kouč
osobnafoto

Ako prebieha koučing?

Koučing je tréning. Každý z nás je jedinečný a naše správanie vychádza z našich skúseností. Koučovaním sa učíme lepšie porozumieť sebe, svojím potrebám, svojmu správaniu a na tom základe aj k lepšiemu rozhodovaniu v živote pre spokojný život.

Pre lepšie pochopenie si predstavte, že ste sa stratili v cudzom meste, nepoznáte miestnu reč a súrne sa potrebujete dostať na letisko. Niekto takúto situáciu zažil v živote x krát a pre niekoho to bude úplne nová skúsenosť a o to viac bude opatrný. V oboch prípadoch jednotlivé kroky, ktoré spravíme, budú vychádzať z našich skúseností, ktoré nás (ako veríme) dostanú čo najskôr na požadované letisko. Avšak akonáhle sa niečo naučíme, tak upadneme v uvažovaní do rutiny, ktorá nás môže zdržať v našej ceste a ten, ktorý túto situáciu zažije po prvý krát, môže byť v cieľovom mieste skôr. Kouč vychádza z našich skúseností a hľadá u nás spôsoby na zlepšenie a na dosiahnutie našich cieľov s maximálnym využitím nášho talentu a potenciálu.

Spôsoby sa hľadajú práve dôkladnými otázkami, nakoľko je potrebné, aby sme si cestu našli sami, len vtedy sa dokážeme s ňou úplne stotožniť.

Kouč sa teda rozpráva a pýta otvorené otázky. Tak ako v športe si kouč neoddrie všetky tréningy a zápasy svojho športovca, ale snaží sa vyťažiť z jeho potenciálu maximum, rozanalyzuje minulé zápasy a tréningy a hľadá spolu s ním možnosti, čo sa dá spraviť lepšie a efektívnejšie na splnenie cieľov športovca.

Dĺžka koučovania je vždy individuálna. Niekedy stačí pár stretnutí a niekedy je vhodné byť v stálom kontakte, aj keď napr. iba s jedným stretnutím za mesiac.

Teším sa, ak budem môcť byť pri Vašich rozhodnutiach a ak Vás naučím správne hľadať možnosti využívania svojho potenciálu.