Povzbuďte rozvoj
svojích zamestnancov

Pri rozvoji osobnosti sú dôležité rôzne školenia,
ktoré nás naučia niečo nové a tým
rozšíria naše obzory. 

Koučing nás naučí využívať naše vedomosti
a osobnostný potenciál.


Koučing vo firmách

Koučing má prínos do života každého z nás či už v pracovnej alebo v životnej oblasti. Ak chcete zefektívniť prácu svojich zamestnancov, odovzdať im niečo do života, tak Vám odporúčam využiť moje služby koučingu ako firemný benefit pre Vašich zamestnancov ...

osobna_foto

Kouč pre detské domovy

V detských domovov nám vyrastajú ďalšie generácie, ktoré sa chcú osamostatniť a žiť svoj život naplno. Chcem sa stať oporou týchto generácií, aby hneď na začiatku svojho života vedeli, po čom skutočne túžia a v akej práci budú vedieť rozvíjať svoje ...

Čo Vám prinesie koučing?

V živote využívame len cca 10 % svojho potenciálu. Koučing Vás naučí využívať práve Váš potenciál naplno a rozvíjať ho.
Našimi stretnutiami Vás naučím byť rozhodnými a samostatnými, zistíte ako môžete žiť šťastný život a ako prekonávať osobné, či pracovné prekážky.

Je to ako v športe. Športovec má talent a kouč sa práve jeho talent snaží rozvinúť do maximálnej miery.

osobnafoto

Ako prebieha koučing?

Koučing je tréning. Každý z nás je jedinečný a naše správanie vychádza z našich skúseností. Koučovaním sa učíme lepšie porozumieť sebe, svojím potrebám, svojmu správaniu a na tom základe aj k lepšiemu rozhodovaniu v živote pre spokojný život.

Pre lepšie pochopenie si predstavte, že ste sa stratili v cudzom meste, nepoznáte miestnu reč a súrne sa potrebujete dostať na letisko. Niekto takúto situáciu zažil v živote x krát a pre niekoho to bude úplne nová skúsenosť a o to viac bude opatrný. V oboch prípadoch jednotlivé kroky, ktoré spravíme, budú vychádzať z našich skúseností, ktoré nás (ako veríme) dostanú čo najskôr na požadované letisko. Avšak akonáhle sa niečo naučíme, tak upadneme v uvažovaní do rutiny, ktorá nás môže zdržať v našej ceste a ten, ktorý túto situáciu zažije po prvý krát, môže byť v cieľovom mieste skôr. Kouč vychádza z našich skúseností a hľadá u nás spôsoby na zlepšenie a na dosiahnutie našich cieľov s maximálnym využitím nášho talentu a potenciálu.

Spôsoby sa hľadajú práve dôkladnými otázkami, nakoľko je potrebné, aby sme si cestu našli sami, len vtedy sa dokážeme s ňou úplne stotožniť.

Kouč sa teda rozpráva a pýta otvorené otázky. Tak ako v športe si kouč neoddrie všetky tréningy a zápasy svojho športovca, ale snaží sa vyťažiť z jeho potenciálu maximum, rozanalyzuje minulé zápasy a tréningy a hľadá spolu s ním možnosti, čo sa dá spraviť lepšie a efektívnejšie na splnenie cieľov športovca.

Dĺžka koučovania je vždy individuálna. Niekedy stačí pár stretnutí a niekedy je vhodné byť v stálom kontakte, aj keď napr. iba s jedným stretnutím za mesiac.

Teším sa, ak budem môcť byť pri Vašich rozhodnutiach a ak Vás naučím správne hľadať možnosti využívania svojho potenciálu.